Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Àrea d'atenció a la dependència del GRUP PERE MATA incorpora un nou Servei d'Atenció Domiciliària

 

El CENTRE RESIDENCIAL DEL BAGES, entitat integrada al GRUP PERE MATA, ha estat adjudicatària del contracte de gestió del SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) del municipi de SANT VINCENÇ DE CASTELLET, de les comarques del BAGES, després de guanyar el concurs convocat per l'Ajuntament d'aquest municipi.
 
El SAD de Sant Vicenç de Castellet té una previsió de servei de 40 usuaris, amb un total de 6.450 hores d'atenció anual, distribuïdes en 4.950 hores anuals d'atenció personal i 1.500 hores anuals de cura de la llar. Aquest servei s'adreça a persones i/o grups familiars que requereixen un suport puntual, a causa de limitacions en la seva autonomia, que no impedeix el desenvolupament de la vida en la seva pròpia llar.
 
Aquest és un servei, prestat per professionals qualificats, que es realitza a la llar de l'usuari/a, que es dirigeix a proporcionar atencions a aquelles persones i famílies en situació de mancances d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars.
 
L'objectiu del SAD és establir i/o incrementar el nivell de benestar de les persones que en són destinatàries procurant la permanència de la persona en el nucli familiar o de convivència d'origen, evitant o retardant la institucionalització.
 
La nova incorporació d'aquest servei permet al GRUP PERE MATA consolidar els serveis d'atenció a la dependència i més concretament en l'Atenció Domiciliària que, a més d'aquest servei, actualment gestiona el SAD de les comarques del Segrià, Noguera i els municipis de Malgrat de Mar i Granollers, totalitzant 110.000 hores de servei i 700 usuaris atesos.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES