Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Joan Arca, professional del PSI de Tarragona, ponent al IV Congreso Internacional de Trabajo Social

El passat divendres dia 16 de juliol, Joan Arca professional del PSI de Tarragona, va participar IV Congreso Internacional de Trabajo Social que es va celebrar a València, amb la següent ponència:

ANÀLISI DE LA INTERVENCIÓ PROFESSIONAL DEL PROGRAMA DE SUPORT INDIVIDUALITZAT (PSI) EN SALUT MENTAL I ADDICCIONS A CATALUNYA (2020)

La recerca parteix de la curiositat per conèixer les particularitats i singularitats de les metodologies, estratègies, tècniques, recursos i procediments que utilitzen els diferents professionals dels PSI a Catalunya, atenent la diversitat de marcs formatius i teòrics de referència (treball social, educació social, psicologia, infermeria, etc.), la diversitat de configuracions d'equips i organitzacions a les quals pertanyen, així com les diferents característiques contextuals de les regions sanitàries de Catalunya.

Es tracta d'una recerca aplicada, inspirada en el model de Recerca d'acció participativa (IAP), en la qual han participat 88 professionals de 17 entitats proveïdores del servei de PSI integrades en totes les regions sanitàries de Catalunya.

En la present comunicació de treball social es plantegen els resultats obtinguts en el primer nivell d'intervenció, estructurats entorn a tres àmbits d'anàlisis:

1. Descripció del perfil formatiu, experiència i  expertesa dels professionals;
2. Les principals característiques i elements que defineixen els  PSI; 
3. Identificació i definició de les intervencions dels professionals del PSI en l'atenció a la salut mental i les addiccions a Catalunya.

En el PSI participen professionals amb diferents cosmovisions, referents teòrics, ideològics, polítics, socials i culturals, i diferents narratives i maneres d'orientar l'atenció. En aquest context, la intervenció professional dels PSI es planteja des d'una perspectiva globalitzadora, intradisciplinar i interdisciplinària, amb la finalitat d'aprofundir i donar una resposta efectiva a situacions complexes i canviants que caracteritzen la realitat social. Aquestes intervencions professionals s'emmarquen en una resposta global i integral que articula la planificació, l'execució, l'avaluació i les coordinacions d'accions per a obtenir resultats eficaços en l'atenció a les persones ateses en el programa.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES