Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

El projecte POMONA-ESP: Sobremedicació i alta prevalença de malaltia mental en persones amb DI

 
 
Els primers resultats del Projecte POMONA-Espanya, un estudi d'indicadors de salut en persones amb discapacitat intel·lectual, avancen que s'ha trobat una alta prevalença de malaltia mental, sobremedicació i problemes bucals i d'obesitat.
 
Aquesta investigació, realitzada sobre la base d'una àmplia i diversa mostra de 943 participants amb discapacitat intel·lectual, ha estat finançada pel Fons d'Investigació Sanitària de l'Institut de Salut Carlos III i coordinada per Fundació Villablanca amb la participació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu , Plena Inclusió i CIBERSAM.
 
L'investigador principal del projecte, Rafael Martínez, i Mª José Cortés, ambdós membres del grup del CIBERSAM a l'Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus (Tarragona), han explicat les principals conclusions del Projecte POMONA-Espanya en la presentació que va tenir lloc al Hospital Central de la Creu Roja de Madrid.
 
 
Alta prevalença de la malaltia mental
 
En primer lloc, s'ha trobat una alta prevalença de malaltia mental. En centres de dia, tallers prelaborals, associacions, residències i altres centres no especialitzats, el 29% de la població patia una malaltia mental comòrbida a la discapacitat intel·lectual. D'ells, un 26% serien trastorns de l'espectre autista, un 21% psicosi i un 20% trastorns de conducta i control dels impulsos. Encara que només el 29% d'aquesta mostra tenia un diagnòstic psiquiàtric conegut per les persones que els atenien, el 63% de la mateixa prenia algun tipus de medicació psiquiàtrica.
 
Del total de la població estudiada, el 84% prenia algun tipus de medicació regular diària, suposant la medicació de tipus psiquiàtric el 65% de tota la medicació prescrita. Les persones que prenen medicació de forma diària, tenen una presa mitjana de 4,25 medicaments diferents, sent els medicaments més freqüents entre la població dels centres no especialitzats els anticonvulsius, els neurolèptics, els ansiolítics, els antidepressius i els hipnòtics. Un 19% d'aquestes persones medicades pren 7 o més medicaments al dia.
 
Encara que només el 31% de la població presentava diagnòstic d'epilèpsia, el 58% de la mateixa prenia algun tipus de medicació anticonvulsiva. Aquesta medicació podria estar usant-se com estabilitzador de l'ànim i com a control de la conducta, segons l'opinió dels investigadors.
 
Entre les principals medicacions somàtiques que aquesta població consumeix es troben els medicaments per al restrenyiment (31%), gàstrics i protectors (14,5%), antihipertensius (12%), cardiovasculars (9,5%) i pel singlot-hipertiroïdisme (8,5%).
 
 
Falta de diagnòstics clars
 
Sorprèn la manca d'informació existent entre els familiars, professionals i altres persones properes que han participat en l'estudi sobre aspectes bàsics de la persona amb discapacitat intel·lectual, com el seu quocient intel·lectual, alçada o pes. Al costat d'això s'ha detectat que el diagnòstic de la discapacitat intel·lectual es realitza en gran nombre d'ocasions (un 34,6%) en base només a una impressió clínica (enfront d'un 19 i 20% que es realitzen respectivament per prova estandarditzada i certificat de minusvalidesa). En un 25% dels casos ni tan sols es pot contestar a com s'ha realitzat el diagnòstic, i en un 60% el propi origen de la discapacitat és desconegut.
 
Tot i que el 20% de la mostra tenia antecedents de discapacitat intel·lectual i / o trastorns de l'espectre autista, tan sols el 14% de les persones amb antecedents familiars va poder sotmetre a un estudi genètic.
 
 
Dolor bucal i obesitat
 
Pel que fa a hàbits de salut, cal destacar que un 25% de les persones amb discapacitat intel·lectual estudiades presenten dolor bucal i d'elles un 18% no acudeix al dentista malgrat aquest dolor. També destaca l'ampli índex d'obesitat que presenten (un 30% enfront del 22% de la població general).
 
La mostra de l'estudi ha recollit persones amb majors i menors necessitats de suport, de totes les edats i d'ambdós gèneres, que viuen en residències o en àmbit comunitari.
 
POMONA-Espanya proporciona un coneixement científic més profund de les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, la qual cosa permetrà planificar, promoure i reivindicar accions i polítiques que serveixin per millorar l'atenció sanitària a aquest col·lectiu i reduir les seves desigualtats en l'àmbit de la salut, ja que l'actual manca d'informació sobre el seu estat de salut té gran impacte en la formació que reben els professionals i en la fiabilitat dels diagnòstics i tractaments que proporcionen.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES