Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Maltracte en la infància i psicopatologia

 
El dia 16 de desembre a les 13:30 hores a l'aula de formació - xalet de l'àrea de docència i innovació de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, se celebra la sessió d'Actualitzacions en l'assistència a la salut mental: recerca i innovació amb el títol Maltracte en la infància i psicopatologia.

La victimització és una experiència de violència interpersonal en què una persona experimenta un dany o perjudici derivat del comportament contrari a les normes socials d’una altra persona (Finkelhor, 2007). Aquest concepte va més enllà del que coneixem com a maltractament i inclou, entre d’altres, la victimització per cuidadors, l’exposició a violència o victimització electrònica. Els nens/es i adolescents conformen un grup especialment vulnerable a aquestes experiències donat que pateixen les mateixes victimitzacions que els adults (com guerres i delictes comuns), però a més tenen un major risc de patir altres victimitzacions relacionades, principalment, amb el seu alt nivell de dependència (com la negligència o l’assetjament escolar) (Finkelhor, 2007). En les últimes dècades, s’ha observat que infants i adolescents experimenten victimitzacions en diferents contextos, i que la vivència d’una forma de violència sovint s’acompanya d’altres formes. Així, per a molts d’ells la victimització no és un esdeveniment puntual sinó que esdevé una condició crònica. Aquest fenomen s’anomena polivictimització (Finkelhor, Ormrod, i Turner, 2007) i s’associa al desenvolupament de problemes de salut mental com ansietat, depressió, ira, estrès posttraumàtic, dissociació, problemes sexuals i de conducta (p. ex.: Ford, Elhai, Connor i Frueh, 2010), amb una major intensitat que l’experimentació d’un mateix tipus de victimització repetides vegades, independentment de la seva gravetat.

Tanmateix, la victimització no constitueix un trastorn psicològic en si mateix, sinó que és una experiència o conjunt d’experiències vitals que poden generar malestar que acabi configurant un quadre clínic, depenent sempre de diferents variables tant individuals com ambientals. En conseqüència, donada la complexitat d’aquest fenomen, no totes les víctimes presenten alts nivells de simptomatologia o afectació del seu funcionament, ni totes elles requereixen tractament psicològic. Actualment, els esforços de la investigació se centren en l’estudi d’aquelles característiques que faciliten que algunes víctimes es recuperin ràpidament després d’una experiència traumàtica.
 
Aquesta sessió serà a càrrec de la Dra. Anna Segura Montagut. Investigadora predoctoral. Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona

Les sessions són gratuïtes i obertes al públic en general prèvia inscripció. Les persones alienes a les empreses del Grup Pere Mata, cal que notifiquin l'assistència enviant un missatge a recerca@peremata.com


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES