Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Història clínica electrònica: noves oportunitats per a la recerca


El dia 22 d'octubre a les 13:30 hores es celebra la sessió d'Actualitzacions en l'assistència a la salut mental: recerca i innovació amb el títol Història clínica electrònica: noves oportunitats per a la recerca.
 
La Història Clínica Electrònica (HCE) EKON SALUS ha estat desenvolupada en el marc d’un treball col·laboratiu entre les empreses Institut Pere Mata i UNIT4, sumant expertesa i coneixement en els àmbits científic i tecnològic. Dissenyada específicament per donar resposta a les necessitats del treball assistencial en salut mental en totes les seves dimensions.
 
Superada la fase d’implementació de la HCE, ara cal abordar el seu ús no només com a eina d’emmagatzematge d’informació i de garantia de seguretat sinó com una potentíssima eina de generació de nou coneixement. La informació, explorada i explotada convenientment ens ha de permetre:
 
1/ analitzar les dades per trobar explicacions a aquelles associacions aparentment no causals però estadísticament potents i persistents;
 
2/ des del punt de vista assistencial ens ha de permetre anticipar patrons de conducta, tant de malalts com cuidadors; i
 
3/ valoritzar la pròpia informació com a font de negoci, en una Europa enfocada al Coneixement, ja que l’explotació de les dades és una oportunitat ja real als nostres dies.
 
Aquesta sessió serà a càrrec d'Oriol de Solà Morales (Metge especialista en Medicina Interna. Director de l'ISSPV) i de Pilar Casaus Samatan (Psiquiatra. Directora Mèdica de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata).
 
Les sessions són obertes, però les persones alienes a les empreses del Grup Pere Mata, cal que notifiquin l'assistència enviant un missatge a recerca@peremata.com.
 
Programa 2014 acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS).


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES