Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Els pacients amb un trastorn psicòtic incipient presenten nivells de factors inflamatoris elevats

Una investigació col·laborativa de dos grups de recerca formats per investigadors de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, el Grup de Recerca en Psiconeuroendocrinologia i Estrès (GPE) i el Grup de Genètica i Ambient en les Psicosi (GAP), ha estudiat el paper de la inflamació en les psicosis. La població d’estudi inclou pacients amb un trastorn psicòtic incipient i controls sans. Els resultats de l’estudi indiquen que existeix un increment dels nivells de interleukina-6 en el sèrum dels pacients amb un trastorn psicòtic en els primers anys de la malaltia, i també en persones amb un risc d’evolucionar a una psicosi. Aquests resultats donen suport a la hipòtesi inflamatòria de l’esquizofrènia i suggereixen que la interleukina-6 podria ser un biomarcador relacionat amb el risc d’evolucionar a un trastorn psicòtic. L’estudi, que ha estat publicat a la revista Psychoneuroendocrinology, és el primer article de la tesi doctoral d’Alexander Stojanovic, que està dirigida per la Lourdes Martorell i el Javier Labad.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES