Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Delegat de protecció de dades

 
El Sr. Josep Pallejà Monné, ha estat anomenat delegat de protecció de dades per les empreses del Grup Pere Mata.
 
El delegat de protecció de dades té, entre d’altres, les funcions següents:
  • Informar i assessorar el responsable o l'encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Supervisar que es compleix la normativa.
  • Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
  • Cooperar amb l'autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES