Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Atenció Integral a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI) i del Desenvolupament

El proper 14 de juny tindrà lloc la Jornada Trimestral de Fomació de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata centrada amb l'atenció integral a les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) i del desenvolupament.

El terme que actualment utilitza el DSM per a les persones afectades de discapacitat intel·lectual és el de TDI (Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual), entès com un meta-sindrome anàleg a la demència i al trastorn de l'espectre autista.
 
Cal tenir en compte que encara els expert no han arribat a un consens sobre la preguntes bàsiques: quin és el nom d'aquest entitat?, és una condició de salut, una discapacitat, un constructe social o un factor de risc?, com es mesura la intel·ligència i l'adaptació funcionant en el diagnòstic de DI?, quins són els subtipus de DI? i, finalment, on és la frontera entre TDI, Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) i la normalitat?.
 
Entre un 15 i un 30% de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) presenten problemes de salut mental i/o trastorns de la conducta. L’atenció s’ha caracteritzat per una fluctuació entre un model purament sanitari i un altre fonamentalment social.
 
Els objectius en l’atenció en salut mental a persones amb DID s’han de centrar en:
 
· Millorar la detecció precoç,. Cal determinar signes d’alarma i protocol d’avaluació, amb l’elecció dels test i escales més adequats per a cada edat.
· Confirmar el diagnòstic en salut mental. Desenvolupar protocols per al diagnòstic.
· Definir el pla individualitzat d’intervenció. Seguiment sanitari
· Garantir la coordinació interdepartamental, i interprofessional en l’atenció a les persones afectades de situacions de major complexitat que necessitaran de l’existència d’espais de coordinació pels professionals implicats.
 
La transformació actual dels serveis de caràcter assistencial residencials en serveis i programes inclusius, exigeix equips i programes de suport comunitari en l’àmbit de la salut mental. Aquesta jornada té com objectiu donar a conèixer als professionals els avanços mes actuals en dos aspectes molt importants de l’atenció:
 
La necessitat de conèixer les emocions i facilitar la comunicació en persones amb DI.
Com abordar els nous reptes de l’atenció a persones amb DI al segle XXI.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES