Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Primera Reunió de treball del Pla de Suport Individualitzat d’àmbit penitenciari

El dijous 21 de juny, va tenir lloc a Salt la primera Reunió de treball del Pla de Suport Individualitzat (PSI) d’àmbit penitenciari.
 
En la reunió van participar Cori Juanpere, Coordinadora del PSI de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata; Hilari Andrés, Coordinador del PSI del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona; Margarita de Castro-Palomino, adjunta a la Direcció Assistencial de l’Institut d’Assitència Sanitària (IAS) de Girona i va excusar la seva assistència la responsable d’aquest programa a Lleida. També es va comptar amb la col·laboració d’Andrés Ferreira, Coordinadors de Projecte Individual (CPI) de Medi Obert de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata i altres CPI.
 
Es van abordar aspectes rellevants en relació a la situació actual de desenvolupament del programa en els diferents territoris: expectatives i experiència inicial (diferències amb PSI convencional), evolució dels equips, dificultats, aspectes a millorar, valorar i validar… i d’altres aspectes que requereixen una reflexió conjunta: processos (circuits de derivació, identificació i perfil de casos, seguiment, criteris d’alta de programa), eines necessàries per desenvolupar-lo, estructura organitzativa, coordinació, avaluació i memòria anual.
 
L’Hospital Universitari Institut Pere Mata acollirà la propera reunió d’aquest grup de treball el 27 de setembre.
L’objectiu del Pla de suport Individualitzat (PSI) d’àmbit penitenciari és acompanyar a aquells interns amb trastorns mentals severs el passi d’un medi molt controlat, com és la vida en l’interior dels centres penitenciaris a la normalització de la vida en la comunitat.
 
El moment és històric, doncs aquest programa s’emmarca dins del pla de millora a l’atenció de la salut mental a l’àmbit penitenciari.

L’experiència en altres territoris com Barcelona, on el programa ja fa més de 10 anys que està implementat i les estratègies utilitzades en els programes més nous han permès generar sinèrgies i poder fer propostes que posteriorment es poden consensuar amb altres agents implicats (Serveis de Justícia , etc)


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES