Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

L'HU Institut Pere Mata publica a la Revista de Treball Social

La Revista de Treball Social del Col·legi de Treballadors Socials han publicat l’article “La percepció del suport social en famílies de pacients amb malaltia mental que han participat en el Pla de Servei Individualitzat (PSI) en front d’un grup control”, de Yolanda Domingo una de les CPI (Coordinadora de Projecte Individualitzat) del PSI de Reus de l’HU Institut Pere Mata.

L’article es fonamenta en el treball de final del Màster Universitari de Treball Social Sanitari de la UOC. Com a conclusió final es comprova mitjançant aquest estudi que: les famílies que han participat del programa PSI (en gaudir d’un servei més proper i individualitzat), tenen una percepció més bona del suport rebut.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES