Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Segon i tercer premi als pòsters VII Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l'adolescència

 
Els dies 28 de maig, 3-4 i 11 de juny de 2021 s'ha celebrat el VII Congrés Català de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència sota el lema Transicions, Exclusions i Soledats: desafiaments i respostes. Ha estat un congrés en format telemàtic (hibrid) a Barcelona. 
 
Les treballadores socials de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, Maria Foguet (CSMIJ Reus), Anna Jerez (CSMA Tgna) i Eva Medina (UCA/URPI i HDIJ Reus) han estat premiades obtenint el segon premi pel pòster “Prescripció Social i Salut Mental. Coneguda o desconeguda?”
 
La Prescripció Social (P.S.) dins l’àmbit de la salut, és un mecanisme a través del qual un professional juntament amb l’usuari, identifiquen activitats de la comunitat a les quals vincular per tal de millorar la seva salut i benestar, disminuïnt així el sentiment de soledat, el risc d’aïllament i l’exclusió social.
 
La P.S. contribueix a fer front a problemes de salut mental, oferint alternatives a la medicalització, no només des de la prevenció sinó també com una eina d’integració.
 
L'objectiu principal, és saber el nivell de coneixement de la PS dels nostres equips, posar-ho en valor i proposar implementar un programa als nostres serveis.
 
Conclusions: la percepció de tots els professionals, en línies generals és que un ampli ventall de persones usuàries, com persones amb depressió, manca de suport familiar, etc., poden beneficiar-se de la P.S. Tot això, ens fa pensar que és un bon moment per plantejar-nos utilitzar un programa existent, adaptar-lo o crear-ne un altre, tenint en compte les necessitats més específiques del nostre col·lectiu i dels nostres serveis. 
 
 
La psiquiatra Danielle Harbane Bosschot i la treballadora social Maria Foguet Gomís del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Reus, de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, van guanyar el tercer premi als millors pòsters en aquest congrés.

El títol del pòster és "Unitat de psiquiatria transcultural al CSMIJ de Reus". Al pòster es descriu el projecte de crear una unitat funcional adreçada a la població d'origen magrebí amb els següents objectius:

Objectius generals:
  • Millorar la competència cultural dels nostres professionals a l'atenció del perfil de fills de població d'origen magrebí. Evitar possibles prejudicis contratransferencials i crear espai d'interconsulta i transcultural.
  • Disminuir la barrera idiomàtica i cultural mitjançant l'accés a la seva llengua materna en casos greus i/o d'alta complexitat.
  • Ajudar al pacient i als familiars immigrants, amb problemes de salut mental, a adaptar-se a la seva nova realitat de vida i centrar-se i mitjançar en els processos d'identificació i diferenciació en relació amb la societat d'acollida.
 
Objectius específics:
  • Amb els pares i pacients, prevenir i treballar el risc de la sobre identificació amb els valors d'origen (risc d'extremismes fanàtics) o de sobre integració al país d'acollida (risc de conflicte identitari).
  • Prevenir i treballar el xoc transgeneracional, ajudar a la creació de ponts entre generacions familiars i socials i evitar conflictes i ruptures en 2ª i posteriors generacions.
  • Aplicació inclusiva de la pràctica del nostre servei dels aspectes propis de la diversitat cultural.
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES