Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Danielle Harbane, psiquiatra CSMIJ Reus participa en el programa de formació del CSMIJ de Sant Boi

 
El passat 14 de juny la Dra. Danielle Harbane Bosschot, psiquiatra del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Reus de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, va participar en el programa de formació del CSMIJ de Sant Boi amb la conferència “Psiquiatria transcultural”.
 
A la conferència la Dra. Harbane fa un viatge per les arrels culturals, socials i religioses del Magreb. Detalla alguns elements a tenir en compte en l’àmbit clínic com els “djinns”, el mal d’ull, la bruixeria, les normes del ramadà i la seva influència a l’hora de complir amb els tractaments mèdics, les diferencies de gènere, etc. També es fa ressò de la proposta d’intervenció del que és transcultural, com una màquina de fabricació de vincles que fan pont entre els universos de pertinència del subjecte i pels fills dels emigrants entre l’univers dels seus pares i el del lloc on van néixer i viuen. Apareixen les necessitats de la codificació de la cultura en la presència d’alguns símptomes, el descentrament cultural en algunes famílies perquè no poden expressar-se en la seva llengua, les ruptures amb el món d’origen dels seus pares, els conflictes transgeneracionals, l’anàlisi de la contratransferència cultural.
 
A la darrera part s’aborda les dificultats pels fills per afavorir el desenvolupament d’una identitat integrada, aquestes dificultats quan es donen apareixen com font d’estrès que pot desencadenar mecanismes d’alienació social (conflictes socials) o mental (malalties mentals). Els mecanismes de sobre identificació a la cultura d’origen amb els riscos d’actituds tancades, negatives, paranoides que poden degenerar en conflicte,  violència i esquinçament social, per un costat o els mecanismes de sobre integració al país d’acollida amb els riscos de clivatge intergeneracional i de decalatge transcultural per un altre, serien exemples d’aquestes dificultats.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES