Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Projecte “Salut, Ment i Tal”

 
El Projecte “Salut, Ment i Tal” millora notablement en els adolescents l’acceptació de les persones amb problemes de salut mental 
 
  • L’avaluació del programa per disminuir en l’àmbit juvenil l’estigma envers la salut mental s’ha presentat durant la reunió de la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona
  • Durant l’any 2016 els objectius de la Taula se centren en la formació i la sensibilització de diversos col·lectius professionals
 
Els estudiants de 4t d’ESO que el curs 2015-16 van participar en el projecte “Salut Ment i Tal” van modificar en un elevat percentatge la seva opinió sobre les malalties mentals i sobre les persones afectades . Concretament, dels 11 ítems preguntats, en 7 d’ells els adolescents van modificar de forma molt significativa les creences prèvies que tenien sobre la salut mental.
 
Aquest és el resultat de l’estudi d’avaluació d’aquest projecte de sensibilització que s’ha realitzat a partir d’enquestes que han contestat els adolescents abans i després de participar en l’activitat. En total, 410 joves van contestar les enquestes, mentre que el tractament estadístic s’ha fet sobre 346 enquestes inicials i 359 enquestes finals, per qüestions metodològiques.
 
Un dels aspectes en què varia més l’opinió és l’afirmació sobre si el jove es relacionaria o tindria una parella amb malaltia mental, ja que un 76 per cent respon afirmativament al final de l’activitat front el 44 per cent que opinava que sí abans de fer-la.
 
Una altra afirmació que canvia  abans i després és la que fa referència a la capacitat de les persones amb malaltia mental d’assumir responsabilitats,  que del 52 per cent de l’opinió favorable inicial es passa al 80 per cent. 
 
La funció de millora en coneixement envers les malalties mentals del Projecte  “Salut Ment i Tal” també queda palesa en l’enquesta. Per una banda, un 37 per cent dels joves (10 punts percentuals més que abans de fer l’activitat) manifesta que pot identificar millor problemes de salut mental en persones del seu entorn proper o en ell/a mateix/a. 
 
També resulta significatiu el canvi en la percepció del rebuig de les persones amb malaltia mental, ja que un 72 per cent, front el 60 per cent inicial, pensa que sempre que sigui possible el tractament de les malalties mentals s’han de fer en centres integrats dins  la comunitat. 
 
El responsable de l’àrea infantil i juvenil de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, Jordi Peris, ha explicat que els resultats d’aquesta avaluació confirmen que “el taller produeix canvis significatius en les opinions, creences i actituds dels alumnes vers les persones que pateixen problemes de salut mental.” També destaca que el fet que “l'estructura de l’activitat estigui basada en l'experiència pròpia dels usuarisajuda molt a què es produeixin aquests canvis d’opinió tant significatius, sobre tot pel que fa a les creences i opinions personals”.
 
En aquest sentit remarca que “les afirmacions de l’enquesta referides a les creences dels altres i de la societat són les que menys varien tot i fer el taller. Aquest fet ens indica que el taller incideix sobre les creences i actituds dels adolescents que el realitzen però, que aquests mateixos adolescents continuen tenint la percepció que per aconseguir canvis en la societat la labor de sensibilització i lluita contra l’estigma és una tasca de llarg recorregut”.
 
Jordi Peris ha explicat els resultats de l’avaluació en el marc de la reunió institucional de la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona que ha tingut lloc el divendres 7 d’octubre al Pavelló dels Distingits del Grup Pere Mata. En l’acte s’ha donat compte del Projecte “Salut Ment i Tal” que s’ha desenvolupat als centres de Reus i Tarragona INS Domènech i Montaner, INS Gaudí, INS Torreforta, Mare Molas, INS Martí Franqués, Salle Torreforta i Sant Josep.
 
Per altra banda, en la reunió de la Taula també s’han presentat les noves línies de treball que s’han iniciat aquest any i que tindran continuïtat en 2017. Estan relacionades amb la formació i la sensibilització de diversos col·lectiu professionals vinculats de forma multifactorial amb l’entorn de la salut mental, com ara els de l’àmbit de la salut, dels serveis socials, cossos de seguretat i protecció civil, entitats lúdiques i esportives així com als docents i col·lectiu universitari. 
 
La reunió de la Taula ha comptat amb experiències en primera persona i amb la intervenció de la presidenta de la Taula de Salut Mental i de la Coordinadora d'Entitats de Salut Mental de Tarragona, Carmen López; del director general del Grup Pere Mata, Joan Amigó; del director dels serveis territorials de Salut, Roger Plà, i de la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella.
 
La Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona aplega 26 entitats i administracions del territori, i es va constituir  a l’octubre de 2013. La reunió anual que celebra per donar compte de l’activitat realitzada, i per exposar els projectes per l’any següent, s’emmarca en els actes de  commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, que és el 10 d’octubre.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES