Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Institut Pere Mata. Programa de Psiquiatria Transcultural

Des d'octubre  de 2021 s'ha posat en funcionament el Programa de Psiquiatria Transcultural, amb la Dra. Harbane al capdavant i amb el suport de la Treballadora Social, María Foguet.
 
Des de fa uns anys, al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Reus, de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, havíem detectat dificultats en població d'origen magrebí per a comprendre la malaltia dels fills que acudeixen al nostre dispositiu, tant per la barrera idiomàtica com per la cultural, igual o més important. Així mateix, detectem en els nostres professionals la dificultat per a comprendre i donar sentit a alguns aspectes de la cultura magrebina. A tot això, se suma el xoc transgeneracional que viuen molts dels nostres pacients.
 
S'han dut a terme diverses fases del programa, la primera de recollida de dades, la segona de formació específica de les dues professionals encarregades del projecte (entenem que haurà de ser una formació continuada) i ha començat la tercera part de posada en marxa del programa.
 
Els objectius generals d'aquest programa són els següents:
  • La sensibilització dels professionals cap a les qüestions culturals.
  • Millorar la competència cultural dels nostres professionals en l'atenció a la població magrebina, evitar prejudicis contratransfencials i crear un espai d'interconsulta transcultural; disminuir la barrera idiomàtica i cultural (mitjançant l'accés a la llengua materna i el coneixement cultural magrebí) sobretot en els casos greus i/o d'alta complexitat.
  • La integració de pacient i familiars magrebins en l'entorn soci sanitari, ajudant-los a adaptar-se a la seva nova realitat.
Els objectius específics d'aquest programa són:
  • Amb els pares i pacients, prevenir i treballar el risc de la sobre identificació amb els valors d'origen, així com la sobre integració al país d'acolliment.
  • Prevenir i treballar el xoc generacional, ajudant a construir ponts i vincles entre els universos de pertinença i el dels pares. Evitar conflictes i sobretot ruptures entre la primera generació, la segona i posteriors. Dins d'aquest programa s'inclou la formació i assessorament a la resta de la Xarxa de Salut Mental, Centres d'Atenció Primària (pediatres i llevadores, metges de capçalera), Serveis vinculats a Infància (Serveis Socials, EAIA, CRAE, MENES), Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), col·legis i instituts.
Amb tots aquests serveis citats anteriorment, ja ens hem posat en contacte i han confirmat el seu interès per rebre aquesta formació. Les pròximes dates ja acordades són:
 
EAP conjunt: 13 de gener
Llevadores zona Reus: 24 de gener
CRAES (Pastoreta, Ball de Cavallets): 20 gener
Xarxa de Salut Mental Infantil i Juvenil: 3 de febrer
 
Queden pendents els no citats per programar dates en l'agenda de l'any 2022.
Aquesta formació serà realitzada per la Dra. Danielle Harbane.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES