Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Inici del programa formatiu multiprofessional per a especialistes en formació #MIR #PIR #IIR 2019-20

 
El passat 3 d’octubre va començar el Programa Formatiu Multiprofessional 2019-2020 per a residents de Psiquiatria, Psicologia i Infermeria en Salut Mental, que es realitza a la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata (HUIPM).
 
El curs 2018-2019 es va iniciar una nova estructura que incorporava sessions impartides pels residents, sessions de recerca/gestió/organització, sessions amb experts i els grups de supervisió de casos. La valoració final realitzada pels nostres residents va ser molt positiva.
 
Enguany s’incorporaran al programa sessions de Bioètica en format taller. En aquestes els residents prepararan casos clínics que els hagin plantejat dilemes ètics en la seva pràctica clínica i comptaran amb la supervisió de membres del nostre Comitè de Bioètica amb àmplia formació i experiència en aquest tema.
 
També els grups de supervisió de casos han sofert modificacions en la seva estructura i nous professionals s’han incorporat com a supervisors. Aquest curs cada un dels grups, comptarà amb dos professionals: el referent que en donarà continuïtat durant el curs i un altre supervisor que canviarà cada 4 sessions, cosa que afavorirà poder treballar els casos des de diferents orientacions psicoterapèutiques.
 
Agraïm a tots els professionals la seva col·laboració desinteressada en la docència dels residents.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES