Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Segona Reunió de treball del Pla de Serveis Individualitzats de Medi Obert de Catalunya

Aquesta segona reunió ha tingut lloc a l'Hospital Universitari Institut Pere Mata

El passat dimecres 28 de novembre va tenir lloc a l'Hospital Universitari Institut Pere Mata la segona Jornada de treball del Pla de Serveis Individualitzats (PSI) de Medi Obert de Catalunya. Van participar els Coordinadors del programa de Barcelona (Hilari Andrés, del Parc Sanitaria Sant Joan de Deu) i de Tarragona (Cori Juanpere, de l'Hospital Universitari Insititut Pere Mata), així com els membres dels equips de PSI de Medi Obert de Barcelona, Tarragona i Lleida. Va excusar la seva presencia l’equip de Girona per imponderables d’agenda.
 
En la reunió es van identificar les dificultats que van sorgint en les diferents etapes dels procés d’atenció, a la vegada que van sorgir propostes com la de convidar a aquestes reunions a professionals dels Serveis de Justícia, per tal de poder treballar conjuntament en l’elaboració d’un model de derivació unificat per a tot el territori on quedin reflectides les especificitats de la població diana, la necessitat de consolidar i/o crear espais de coordinació amb els Equips d’atenció dels Centres de Medi Obert, entre d'altres.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES