Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

3rd International EDAI Conference, sobre Autisme, Neurodesenvolupament i Salut Mental

 
Els passats 27, 28 i 29 d’abril de 2022, professionals del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Reus i del CSMIJ de Tarragona (de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata) van participar en la 3rd International EDAI Conference, sobre Autisme, Neurodesenvolupament i Salut Mental.
 
Aquestes foren unes jornades dirigides a l’actualització a l’atenció a la infància i les seves famílies, amb una visió transdisciplinària. Van participar ponents de diversos països europeus, com ara Itàlia, França, Regne Unit o Noruega, informant sobre els avenços en la detecció primerenca del TEA, l’enfocament des de la psicologia positiva i l’avaluació de la funcionalitat o els programes d’atenció comunitària.
 
Des dels CSMIJ, vam participar directament amb la presentació de quatre treballs-pòsters. Un d’ells realitzat conjuntament entre els dos serveis sobre el treball que s’ha realitzat el darrer any a les UFTEA (programa de valoració de l'autisme) que cobreixen l’àrea de la RSCT (Regió Sanitària Camp de Tarragona), un centrat en el treball interdepartamental que s’està gestant des del CRETDIC (Centre de Recursos Educatius per a Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta) i dos treball sobre casos, aprofundint en la tasca assistencial diària que es realitza al CSMIJ.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES