Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Necessitats complexes de comunicació i malalties minoritàries

 
La Unitat de Recerca en Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament UNIVIDD, de Fundació Villablanca ha participat en l'elaboració del llibre "Necesidades complejas de comunicación y enfermedades minoritarias".  
 
Aquesta obra ofereix una compilació d'estudis que reflecteixen el panorama actual de l'atenció i la cura dels pacients amb malalties minoritàries, així com els problemes de comunicació que experimenten per a interactuar amb el seu entorn.

Resulta evident que l'àrea de la comunicació d'aquests pacients amb malalties rares moltes vegades es troba relegat, molt per darrere de la prioritat que es concedeix a altres àrees, com la motora. Encara que els avanços en comunicació es veuen recolzats pel desenvolupament d'aplicacions mòbils, també en aquest vessant s'han de continuar conjuminant esforços.
 
Els autors proposen la creació de protocols i programes que persegueixin millorar i incrementar l'atenció i la comunicació de les persones afectades per malalties minoritàries.
 
El llibre està editat per McGraw Hill i ha estat redactat dins de la xarxa de treball NECCO-ENMI, que estudia les necessitats de comunicació de les persones amb malalties minoritàries i que és finançada per la Universitat de Màlaga.
 
Rafael Martínez-Leal i Annabel Folch Mas han redactat el capítol: "La dispraxia verbal del desarrollo y los trastornos del desarrollo intelectual". En aquest capítol es revisa el concepte de dispràxia verbal del desenvolupament i com afecta als problemes de comunicació que presenten les persones amb Trastorns de Desenvolupament Intel·lectual.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES