Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Les persones ateses en els CSMA de les Terres de l’Ebre expressen opinió sobre l’atenció rebuda

 
La Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre contempla, com una de les estratègies globals de l'organització, el compromís en la millora contínua de la qualitat. Això permet estimular als professionals i els equips a avaluar, de forma dinàmica, com estan desenvolupant la seva pràctica professional per identificar la causa dels problemes de l'atenció en salut i en conseqüència introduir les millores i innovació necessàries.
 
Una de les dimensions de qualitat principals en la que treballem és l'atenció centrada en la persona, que contempla l'experiència del pacient de la seva malaltia i de l'atenció rebuda, a més del grau en què el sistema té èxit o no en el compliment de les seves necessitats individuals.
 
D'aquí la importància del Pla d'enquestes PLAENSA de Catalunya, que ens permet disposar d'un instrument vàlid de mesura externa que ens dóna un bon coneixement de què esperen de nosaltres les persones que utilitzen els serveis dels CSMA i el grau en què el procés assistencial compleixen amb les seves expectatives.
 
Durant l'any 2021 s'ha fet l'estudi de satisfacció de les persones ateses de la xarxa ambulatòria de salut mental d'adults de Catalunya.
 
Els resultats als CSMA de les Terres de l'Ebre, situen un total de 13 ítems per sobre del 90% de valoracions positives, considerat el nivell d'excel·lència, i només 1 per sota de l'estàndard del 75%, encara que el resultat ens posiciona per damunt de la mitjana de Catalunya
 
Alguns dels aspectes millor valorats són el temps d'espera per la primera visita, temps que li dedica el psiquiatre, s'entenen les explicacions del psiquiatre, freqüència de les consultes amb psiquiatre, seguiment del problema de salut per diferents professionals, atenció rebuda per un problema urgent, temps que triguen a agafar la trucada i suport i ajuda atenció al taulell.
 
Destaca també l'alt índex de satisfacció global, amb un 8,35, indicador per sobre dels resultats de Catalunya i un bon índex de fidelitat, ja que un 84% de les persones enquestades continuaria vinent al nostre CSMA, si pogués escollir.
 
En conclusió, la participació en el Pla d'Enquestes de Satisfacció (PLAENSA) 2021 apropen als CSMA de les Terres de l'Ebre a l'excel·lència en tots els àmbits enquestats, ens ajuda a establir nous projectes de millora i fonamentalment ens demostra la implicació de l'equip de professionals per proporcionar una assistència més enllà del que podríem considerar cobrir les necessitats bàsiques de la nostra població de referència.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES