Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Revista virtual del Servei Prelaboral d’Amposta

El Servei Prelaboral d’Amposta de la Fundació Pere Mata realitza des del desembre del 2014 una revista pròpia on es divulguen les principals accions que s’han realitzat durant un trimestre de l’any.

Fins a l’actualitat aquesta revista es publicava trimestralment en format paper i es distribuïa a diferents llocs d’interès els quals es considerava que podien oferir una bona difusió del servei. És a partir de 2017 quan es vol realitzar un salt qualitatiu i es decideix publicar-la al portal web del Grup Pere Mata, a part de continuar amb la difusió ja establerta.

La revista està dividida en diferents seccions totes elles realitzades integrament pels propis usuaris/es del servei. Aquestes seccions engloben aquelles activitats més rellevants que s’han realitzat durant el trimestre amb l’objectiu que la comunitat les conegui. Entre elles podem destacar una entrevista personal a un professional, una recomanació cinèfila d’alguna pel·lícula projectada en el taller de Cine-fòrum, realçar una tasca d’entrenament en hàbits i habilitats laborals, així com si s’ha realitzat o participat en algun acte festiu en el qual els usuaris/es han tingut una participació activa.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES