Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Conveni del Servei Prelaboral d'Amposta i la Reserva Natural de Riet Vell

El passat mes de febrer es va signar per primer cop un conveni de col·laboració entre el Servei Prelaboral d’Amposta (SPL) de la Fundació Pere Mata i SEO (Societat Espanyola d’Ornitologia)/BirdLife, concretament, amb el projecte de la Reserva Natural de Riet Vell establert al Delta de l’Ebre.
 
El que es treballa en aquest indret és un projecte demostratiu del desenvolupament sostenible que consisteix en l’agricultura ecològica de l’arròs i la recuperació d’hàbitats naturals de zones humides. A més a més, es persegueix afavorir les espècies protegides així com el desenvolupament rural i el turisme ecològic. Cal afegir que també es realitzen programes d’investigació, conservació educació ambiental i voluntariat.
 
L’objectiu que es pretén aconseguir amb aquest nou projecte, és que les persones usuàries del servei puguin adquirir uns determinats hàbits i habilitats laborals. Cal destacar, que en aquest cas, a més de la pràctica laboral en si, també hi haurà un espai de formació on les persones usuàries podran adquirir coneixements pel que fa a l’entorn, i també la flora i la fauna del territori. Aquesta formació serà a càrrec de l’equip de voluntariat amb què compta Riet Vell, provinents de diferents països, fomentant la interacció entre ells i aprenent de les vivències i experiències de persones provinents de cultures diferents.
 
Des del Servei Prelaboral s’aposta per poder realitzar aquest tipus d’activitats pensant amb el propi desenvolupament de les persones i el seu progrés i aprenentatge cap a una inserció laboral. Al mateix temps que s’aposta pels propis recursos del mateix territori amb la finalitat de poder anar una mica més enllà de la pràctica laboral i els coneixements que es poden adquirir, intentant d’aquesta manera que puguin connectar també amb l’essència del territori.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES