Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

El Servei de Teràpia Ocupacional de Fundació Pere Mata participa en els Tallers d’Autodeterminació

El Servei de Teràpia Ocupacional de la Fundació Pere Mata participa en el Projecte Pilotatges en serveis centrats en la persona 2018, projecte conjunt de DINCAT i Plena Inclusión.
 
Els pilotatges són projectes de microtransformació dirigits. Es realitzen en un temps determinat i amb un nombre determinat de serveis alhora. Cada servei participant ha de crear un grup de treball transversal, format per diferents persones que s’encarreguen de la implementació del pilotatge en el seu dia a dia seguint el disseny plantejat.
 
En els pilotatges es fa servir una metodologia comuna i un sistema compartit de valoració per generar aprenentatge i extraure conclusions sobre la seva efectivitat en la pràctica quotidiana, per després compartir-ho amb altres entitats i difondre el coneixement generat.
 
El pilotatge en el qual participa Fundació Pere Mata porta el nom de “Tallers d’autodeterminació”. Aquest pilotatge pretén millorar l’autodeterminació i la inclusió social de les persones participants així com fomentar la confiança entre professionals i familiars.
 
Cada entitat participant configurarà un equip composat per dues persones amb discapacitat intel•lectual, dos familiars i dos professionals del centre. Un cop realitzada la formació en foment de l’autodeterminació s’establirà un pla de microtransformació que fomenti l’autodeterminació de les dues persones amb discapacitat intel•lectual de l’equip.
 
 
Durant el pilotatge se segueixen els següents passos:
• Selecció de les entitats participants: realitzat
• Formació i capacitació online als professionals participants: en curs
• Realització del taller d’autodeterminació: abril
• Disseny del projecte d’autodeterminació: maig-octubre
• Avaluació final: novembre
• Informe final: desembre


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES