Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Es crea el protocol de detecció de deteriorament cognitiu de Villablanca

 
Villablanca Serveis Assistencials atén a persones amb Discapacitat Intel·lectual (DI), amb o sense Trastorn Mental. Ofereix diversos recursos d'atenció: comunitària, atenció diürna, hospitalària i residencial, concertades amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. El seu programa assistencial cobreix les àrees funcionals i habilitats adaptatives, cognitives, emocionals, motores, ocupacionals i d'integració a la comunitat.

Donat que s’ha detectat una població cada cop més gran d’usuaris majors de 50 anys amb diferents graus de DI, i sabem que la detecció i intervenció precoç és clau per mitigar-ne la progressió i els efectes negatius per l’usuari i el seu entorn immediat, es va creure necessari establir un protocol per valorar la possible existència de Deteriorament Cognitiu dels residents dels diferents centres de Villablanca, establint les proves psicomètriques oportunes i les edats d’inici d’aplicació i replicació d’aquestes. Amb aquesta finalitat neix el març del 2013 el Grup de Treball de Valoració del Deteriorament Cognitiu (GTVDc) que es perllonga fins l’abril del 2014. Fruit de la seva tasca neix el Protocol de Detecció de Deteriorament Cognitiu de Villablanca (PDDC). Dins del PDDC s’estableixen dues vies de valoració: una per usuaris amb DI lleu i moderada amb un protocol específic amb escales i subescales concretes i una altra via per usuaris amb DI severa o profunda, en la que la valoració es basarà únicament en les variacions en el temps de les capacitats funcionals i adaptatives. En el Protocol s’estableixen les edats d’inici de la valoració i de replicació de les proves. Es posa de manifest la importància de disposar d’una valoració de base per quan es fa el seguiment, poder detectar si hi ha canvis significatius compatibles amb un inici de DC o demència.

Properament durant la IX Jornada de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya, es presentarà la tasca del GTVDC, la seva metodologia basada en la revisió bibliogràfica, la cerca de proves psicomètriques específiques i la interconsulta amb serveis especialitzats.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES