Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

El 30% de les persones treballadores amb diagnòstic de salut mental del CET són dones

La desigualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral també es dona amb les dones afectades per un problema de salut mental. Tot i que hi ha un 6% més de dones que d’homes que pateixen una malaltia mental, les dones són menys presents al mercat laboral però amb els Centres Especials de Treball (CET), les persones amb capacitats diferents tenen un paper fonamental per reivindicar el seu lloc en una societat cada cop més competitiva.

El Centre Especial de Treball (CET) és un recurs de treball protegit que té per objectiu la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats. Es tracta d’una empresa que assegura un treball remunerat a aquestes persones i la seva integració laboral, a través del treball anomenat protegit. La seva plantilla està constituïda per persones amb certificat de discapacitat i persones sense. En aquest sentit, cal destacar que més un 70% de la plantilla dels CET està constituïda per persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, de les qual un 30% aproximadament són dones. Aquesta inserció laboral es porta a terme sense perjudici de les places en plantilla del personal no discapacitat.
 
Al CET de la Fundació Pere Mata hi poden accedir persones amb Trastorns Mentals Severs (TMS), amb un diagnòstic certificat i derivades a través de la Xarxa de Salut Mental. Habitualment passen per una primera fase al Servei Prelaboral. Es tracta d’un projecte temporal per treballar hàbits, habilitats i competències per al treball, ja sigui ordinari o protegit. El Servei Prelaboral pot tenir una durada màxima de 3 anys i no és remunerat. Actualment, no hi ha llista d’espera per accedir al CET de la Fundació Pere Mata, la qual cosa facilita la incorporació als serveis a través del Servei Prelaboral.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES