Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Fundació Pere Mata adopta el projecte integral per a la promoció de la salut d'Activa Mútua

La mútua promourà el benestar físic i psíquic dels treballadors d'aquesta entitat.

 
Fundació Pere Mata de Reus (Tarragona), especialitzada en la protecció i assistència a persones afectades per trastorns mentals, discapacitats o dependències per aconseguir la seva integració en la comunitat; millorar la seva rehabilitació, qualitat de vida i benestar, ha assumit el projecte integral per a la promoció de la salut osteomuscular i els condicionants ergonòmics dels treballadors, dissenyat per Activa Mútua, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, número 3.
 
La incorporació d'aquesta sistemàtica de protocols d'actuació, tasques, càrrega física i organització dels llocs de treball que puguin afectar a la salut dels treballadors “afavorirà la prevenció dels trastorns musculoesquelètics gràcies a la implementació de canvis i millores a través de procediments participatius”, detalla el Dr. Alfred Barredo, metge del treball a les oficines sectorials d’Activa Mútua. “Promovem el benestar físic i psíquic dels treballadors”, ressalta.
 
El programa d'Activa Mútua ofereix a la Fundació Pere Mata instruments que millorin els índexs de sinistralitat i absentisme, les condicions de treball i la conscienciació col·lectiva de salut, generant confiança. Per a això, detalla el Dr. Barredo, “es preparen guies, manuals i presentacions per a jornades d'educació per a la salut que aborden les malalties professionals i altres patologies específiques segons cada lloc de feina”. Una de les categories de riscos laborals més rellevant en relació amb la salut dels treballadors a causa de la seva gran incidència –indica l'especialista- “són els trastorns musculoesquelètics”.
 
El projecte integral per a la promoció de la salut a Fundació Pere Mata s'inicia en un àmbit reduït per aconseguir l'aplicació de mesures a curt i mig termini per posteriorment ampliar de manera gradual aquesta intervenció. Tot en concomitància amb les àrees de recursos humans i prevenció de riscos laborals d'aquesta empresa. El procés inclou enquestes anònimes als treballadors, activitats d'observació a la feina per comprovar in situ quins són els hàbits posturals (shadowing) i una vegada recopilades les dades i establertes les conclusions, s'organitzaran jornades de sensibilització per a la promoció i millora de la salut dels treballadors.@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES