Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Rotació lliure a l’Equip d’atenció domiciliària d’Alcalá de HenaresMarina Garcia Miquel, resident de Psiquiatria de 4t any a l’Hospital Universitari Institut Pere Mata, estàrealitzant la seva rotació externa a l’Equip d’Atenció Domiciliària de l’Hospital
 Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares.
 
Aquest dispositiu està integrat dins els serveis de Salut Mental Comunitària i compta amb un equip formatper tres infermeres i dos psiquiatres. Té capacitat per atendre 20 pacients
 tant adults com a menors  i els ingressos tenen un caràcter voluntari.
 
Entre els seus objectius està afavorir que la intervenció en crisi sigui en el propi entorn del pacient, sent una alternativa a l’ingrés hospitalari, a fi d’evitar la desvinculació de la xarxa comunitària i facilitar el seguiment a l’alta.

La valoració d’aquesta experiència és molt positiva destacant el dinamisme de l’equip assistencial, la sevacapacitat per desenvolupar una relació terapèutica amb les persones usuàries i les seves famílies i la seva implicació en la docència.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES