Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Ingrés involuntari en persones amb problemes de salut mental des de la reflexió ètica


Elisa Abellán, treballadora social de la xarxa especialitzada en salut mental per a persones amb discapacitat intel·lectual de Villablanca i vocal del Comitè d’ètica de Serveis Socials de Catalunya, ha participat en un grup de treball mixt entre el Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) i el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya (CESSC) que ha debatut sobre les hospitalitzacions involuntàries en persones amb problemes de salut mental. L’anàlisi ha inclòs aspectes socials, mèdics, ètics i legals i ha partit de la premissa de què s’ha fet una pràctica que podria ser tipificada com abusiva i per aquest motiu, s’exigeix reflexionar per millorar.

Ambdós comitès han aprofundit i deliberat sobre el tema de les hospitalitzacions involuntàries en l’atenció a la salut mental dins el marc de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i l’Observació General sobre els ingressos involuntaris. Com a resultat s’ha elaborat un document de reflexió de contingut ètic dirigit a conscienciar als professionals de la necessitat de promoure el canvi necessari en les pràctiques assistencials.

Entre altres aspectes, es va aprofundir sobre la necessitat de fonamentar aquests tipus d’hospitalitzacions que, basades en les bones pràctiques, ens fa contemplar que té a veure més amb el concepte de “competència” que amb el de “discapacitat” i com la decisió ha de distingir entre la “voluntat” i la “Preferència”.

Es subratlla com els serveis sanitaris i socials que s’ocupen de l’atenció a les persones amb problemes de salut mental tenen encara un llarg recorregut de millora en aquest àmbit. El canvi només serà possible si es pren consciència per part de tots els agents, mitjançant una actuació responsable i coordinada amb els valors que inspiren les actuacions professionals.

El debat va posar de manifest la rellevància de la realitat que ens envolta; el funcionament del sistema de salut mental, la manca de coneixement dels professionals, la prevalença de les pressions de l’entorn social, la manca de recursos assistencials i la poca prevenció, que poden condicionar el canvi i la necessitat d’atendre al canvi de paradigma amb la Convenció i la normativa reguladora en el nostre país.

Es conclou que l’ingrés involuntari pot ser necessari i beneficiós en certes circumstàncies, però sempre com a darrera alternativa assistencial, en qualitat d’excepció al consentiment informat, amb totes les garanties ètiques i jurídiques, i amb el compromís de retornar a la persona la seva plena llibertat de decisió a la major brevetat possible.

Si contemplem l’alternativa d’il·legalitzar-les, tal com es planteja des d’un cert entorn de l’activisme en salut mental, significaria, a la pràctica, assumir la despreocupació de la societat cap als vulnerables i promoure’n l’abandonament.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES