Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Voluntari dels Campeonats del Món de Natació Barcelona 2013

Usuari del Servei Residencial "L'Hospitalet-Bellvitge" de Villablanca (Grup Pere Mata) per a discapacitats intel·lectuals, participa com a voluntari dels Campionats del Món de Natació Barcelona 2013

 Dintre del marc del projecte rehabilitador i educatiu del Centre, un resident del servei residencial de “L’hospitalet-Bellvitge” de Villablanca Serveis Assistencials, Alejandro Britó, participa com a voluntari dels mundials de natació que es realitzen a Barcelona del 19 de juliol al 4 d’agost. Aquesta participació esta sota el programa de Voluntariat per a persones amb discapacitat intel·lectual dels mundials de natació.

L’objectiu de l’acció voluntària al campionat és participar activament dintre de la comunitat i en un esdeveniment esportiu internacional.

Hi han 11 àrees de participació on els/les voluntaris/es poden desenvolupar diferents funcions. Desprès de dues jornades de formació, la seva activitat diària com a voluntari consisteix en l’atenció al públic visitant del campionat, portant els grups als seus llocs i visitant els diferents espais i disciplines esportives. Activitat que realitza cada dia de 9 a 15h i segons ell mateix, resulta molt satisfactori a tots els nivells.

La proposta va sorgir de l’equip tècnic del Servei Residencial "L'Hospitalet-Bellvitge" ja que aquestes activitats es contemplen al projecte educatiu del servei dintre l’àrea de integració a la comunitat; són activitats realitzades a la xarxa comunitària amb la intenció de poder augmentar l’autonomia dels usuaris i la vinculació a la comunitat. Mitjançant aquestes activitats es vol aconseguir la creació de vincles i de noves xarxes socials per a poder ser més participatius a la vida del barri i de la ciutat i potenciar la integració social, donant una millor qualitat de vida.

Els voluntaris són sempre un factor clau en totes les manifestacions esportives, doncs sense ells seria impossible dur-les a terme. Per això, el Comitè Organitzador dels Campionats del Món Barcelona 2013 té molt en compte la seva participació i l'ha fomentat a tots els nivells.

El voluntari és present en tots els aspectes de l'activitat esportiva: la formació, l'entrenament, la gestió i l'organització de les competicions. La figura del voluntari és fonamental en l'organització dels grans esdeveniments esportius; cal reconèixer que, sense ell, no serien possibles avui en dia. Un exemple: en els Jocs Olímpics de Londres 2012 van participar més de 70.000 voluntaris en les diverses àrees tècnic-organitzatives, fent possible que, una vegada més en la història, se celebressin amb èxit.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES