Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

La tutela i protecció jurídica

 
Què és la tutela?

La tutela legal d’una persona incapacitada és una mesura de protecció jurídica per vetllar pel benestar de la persona i treballar per la cobertura de les necessitats que presenta.

Àmbit d’actuació de la Fundació Pere Mata.

L’exercici de càrrecs tutelars (tutela, curatela i defensa judicial) així com administració de béns, incapacitats per sentència judicial, que presentin un diagnòstic de malaltia mental, discapacitat intel•lectual, demències i/o malaltia degenerativa residents a la província de Tarragona i sense
suport familiar.

Funcionament
 
A través d’actuacions professionals programades i individualitzada per a cada tutelat en l’àmbit social, econòmic i jurídic.

Altres activitats del servei de tuteles
 
Atenció i suport a les famílies.
Assessorament en els processos d’incapacitat i altres qüestions de caràcter jurídic.
Documents de compromís.
 
Assessorament econòmic en l’exercici de la tutela

Informació de com realitzar un inventari de béns, rendir comptes al jutjat, gestió econòmica ...
 
Realització de sessions informatives sobre el fet tutelar i la seva realitat.
 
Més informació
 
Regulació legal de la incapacitat i la tutela. Apunts jurídico-pràctics.
Reflexions sobre les situacions i conveniència d'incapacitar.
Aspectes organitzatius i funcionals del servei de tuteles.
Pla de qualitat.
 
Dades de contacte
 
Ctra. Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
Tel. 977 92 05 32
 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES