Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Projecte d’investigació de l’HU Institut Pere Mata, rep el premi a la Millor Comunicació

El passat 30 i 31 de maig es va celebrar a Barcelona la Jornada de Cloenda del Curs Acadèmic 2012/2013 de la Societat Catalana de Psiquiatria. La Jornada compta amb la participació dels residents de Psiquiatria dels hospitals d’arreu de Catalunya amb la presentació de comunicacions lliures i reptes clínics.

La Societat Catalana de Psiquiatria va rebre més de 25 propostes de projectes d’investigació realitzats per residents, dels quals es van escollir 12 que van ser presentats al públic assistent a la Jornada de Cloenda mitjançant una comunicació lliure. Un dels projectes seleccionats va ser el realitzat per la Irene Moreno, resident de psiquiatria de l’Institut Pere Mata, que va obtenir el Premi a la Millor Comunicació que va ser lliurat durant el Dinar de Cloenda de la Jornada per el Dr. Bulbena.
 
El projecte es titula Dèficits en la funció olfactiva en pacients amb un trastorn psicòtic incipient i està tutoritzat pel Dr. Javier Labad. Aquest projecte té l’objectiu d’avaluar la funció olfactiva en una mostra de pacients que fan seguiment en el Programa de Psicosi Incipient de l’HU IPM. Es va objectivar que els pacients amb un trastorn psicòtic incipient mostren una pitjor identificació i discriminació d’olors respecte als controls sans i aquests dèficits també es van constatar en població de risc d’evolució a psicosi (Estat Mental d’Alt Risc). 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES