Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Rehabilitació Hospitalària

 
 
 
 
És una unitat d’assistència integral hospitalària dirigida a persones majors de 18 anys, del sector de referència, amb trastorn mental greu per tal d’estabilitzar la seva patologia, prevenir el deteriorament, i millorar la seva qualitat de vida. Comprèn diferents unitats d’especialització, en funció de la gravetat clínica, els possibles riscos associats i la durada del procés de rehabilitació intensiva: Subaguts, Alta Dependència Psiquiàtrica, d’Atenció Psiquiàtrica Especialitzada i de Mitja i Llarga Estada.
 
   
 
 
 
DADES DE CONTACTE
 
 
Ctra. de l'Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
Tel. 977 33 86 67
Fax. 977 33 86 61
 
 
OBJECTIUS
 
 
Donar una atenció integral a les persones amb un trastorn mental greu, que per la seva gravetat requereixen un tractament rehabilitador d’alta intensitat per aconseguir el màxim grau possible de recuperació de les seves capacitats, autonomia personal, habilitats socials i d’autocura.
 
 
PRESTACIONS
 
 
Atenció psiquiàtrica: avaluació i tractament del funcionament psicopatològic del subjecte, diagnòstic i diagnòstic diferencial, així com de la seva relació amb el funcionament psicosocial general i el seu projecte de vida. Tractaments farmacològics i biològics. Avaluació de l’efectivitat i minimització de riscos en relació a possibles efectes adversos.
Atenció psicològica: avaluació i tractament psicoterapèutic individual i grupal.
Atenció d'infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
Atenció social: avaluació de la situació social i familiar del pacient, així com la consecució dels objectius proposats en aquest àmbit.
Programes de rehabilitació intensiva.
Atenció mèdica de l’estat general de salut.
Atenció i valoració de l’estat nutricional i prescripció dietètica adequada.
Atenció a les famílies: avaluació i abordatge de les necessitats de les famílies, a nivell individual i grupal.
 

EQUIP PROFESSIONAL
 
 
Psiquiatre.
Metge de família.
Psicòleg Clínic.
Terapeuta Ocupacional.
Monitor de Rehabilitació.
Treballador Social.
Fisioterapeuta.
Infermeria.
Auxiliar d’infermeria.
Personal administratiu.
 
 
ACCESIBILITAT
 
 
Persones majors de 18 anys amb un Trastorn Mental Greu i d’alta complexitat, derivats des d’altres recursos de la xarxa de salut mental.
 
 
COM ARRIBAR
 
 
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES